Aansprakelijkheidsverzekering

Schade

De verzekeraar keert alleen uit wanneer sprake is van schade waarvoor u volgens de wet en het recht aansprakelijk bent. U ontvangt geen uitkering voor de schade waarvoor u alleen moreel verantwoordelijk voelt.