Niet verzekerd

In een rechtsbijstandverzekering geldt voor sommige conflicten geen of een beperkte dekking zoals:

 • Opzet of plegen van een misdrijf
 • Onbevoegd besturen van een voer- of vaartuig
 • Besturen van een vervoermiddel onder invloed van alcohol of drugs
 • Instaan voor anderen of vorderingen van anderen
 • Huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, alimentatie
 • Aankoop van gebruikte motorrijtuigen zonder garantie van een erkende (Bovag) dealer
 • Die gedekt zijn op een niet door u afgesloten module
 • Van uw eigen faillissement
 • Met de overheid over algemeen geldende regels en wetten
 • De uitoefening van een vrij beroep of bedrijf
 • Met ontruiming
 • Waarvan het financieel belang minder is dan het drempelbedrag (franchise). De franchise varieert tussen de €110,- en € 225,-
 • Die u aan zag aankomen voordat u de verzekering afsloot. Voor nieuw verzekerden geldt een wachttijd van drie maanden
 • Die buiten het standaard dekkingsgebied Nederland vallen
 • Met overschrijding van het bedrag voor externe kosten

Verder kent elk gedekt rechtsgebied zijn eigen uitsluitingen.

Zelfstandige ondernemer niet verzekerd
De dekking van de rechtsbijstandverzekering geldt alleen in de particuliere sfeer. Als de verzekeringnemer of gezinsleden optreden als ondernemer, zijn zij niet gedekt op de polis rechtsbijstandverzekering voor particulieren.

Bent u ondernemer dan is het aan te raden om u te verdiepen in een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers.