Assurantiebelasting

Als een verzekeraar en een verzekeringnemer een verzekering afsluiten, dan moet er 21% assurantiebelasting worden betaald over de verzekeringspremie. Brengt de verzekeraar of de bemiddelaar de vergoeding voor de diensten die samenhangen met de verzekering apart in rekening, dan moet ook daarover 21% assurantiebelasting worden betaald. Voor sommige verzekeringen geldt een vrijstelling van assurantiebelasting.