Dekkingsgebied

Het standaard dekkingsgebied is Nederland. Voor het verhalen van schade, verkeers- en strafzaken bieden de meeste rechtsbijstandverzekeringen ook dekking in Europa en een aantal landen rondom de Middellandse Zee of zelfs werelddekking.

Geschillen uit arbeidsovereenkomsten en sociaal verzekeringsrecht zijn ook vaak gedekt in de Benelux en Duitsland.

Sommige verzekeraars hanteren voor verschillende onderdelen ruimere dekkingsgebieden.

Onder het dekkingsgebied Europa en de landen rond de Middellandse Zee vallen:

  • Europa waaronder Madeira, Canarische Eilanden en Azoren
  • Landen grenzend aan de Middellandse Zee:  Aziatisch Turkije, Cyprus, Syrië, Libanon, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije en Marokko.