Externe kosten

Externe kosten zijn kosten die de verzekeraar van een rechtsbijstandverzekering voor een zaak betaalt aan externe partijen.

Externe kosten worden lang niet bij elke verzekeraar volledig vergoed. Onder externe kosten vallen bijvoorbeeld proceskosten en de kosten van advocaat en experts.

De kosten die de verzekeraar zelf maakt worden altijd en onbeperkt vergoed.