Mediation of arbitrage

Onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar (mediator) proberen partijen door onderhandeling tot overeenstemming te komen in plaats van het direct inschakelen van de rechter.