Wachttijd

Voor nieuw verzekerden geldt een wachttijd van drie maanden. Dit houdt in dat u in die drie maanden geen gebruik van uw rechtsbijstandverzekering kunt maken bij bepaalde geschillen.

Vaak is de wachttijd niet van toepassing op gevallen die op geen enkele wijze te zijn voorzien, zoals het verhalen van schade na een verkeersongeval. De wachttijd geldt ook niet als u van rechtsbijstandverzekeraar wisselt.

De wachttijd is bedoeld om discussies uit te sluiten als u een conflict ziet aankomen en daarop anticiperend een verzekering afsluit.