Conflict

De verzekeraar zal eerst bekijken of u geheel of gedeeltelijk in uw gelijk staat en of het financieel belang groter is dan het [intlink id=”199″ type=”page”]drempelbedrag[/intlink]. Is dat het geval, dan zal hij bijstand middels uw rechtsbijstandverzekering verlenen.

Soms staat in de polis dat de verzekeraar bijstand verleent als er ‘een redelijke kans op succes’ aanwezig is. Voor bepaalde conflicten is een beperkte dekking aanwezig.

Als daarvan sprake is (bijvoorbeeld bij strafzaken), dan moet dat uitdrukkelijk in de polis staan vermeld. Lees dus de voorwaarden van tevoren goed door. Datzelfde geldt ook voor eventuele uitsluitingen.

Als het conflict niet gedekt is dan zijn de verzekeraars meestal bereid om u gratis juridisch advies te geven. Soms geeft men advies tegen betaling.

Conflict met een rechtsbijstandverzekeraar
Het is mogelijk dat een rechtsbijstandverzekeraar zegt dat hij niets meer voor u kan doen. Ofwel omdat u zelf schuld draagt aan het gebeurde, ofwel omdat het bewijs van de schuld van de tegenpartij niet rond is te maken.

Als u het daarmee niet eens bent, kunt u altijd in beroep gaan. De meeste polissen bieden u de mogelijkheid om uw mening voor te leggen aan een onpartijdige deskundige.

De manier waarop uw verzekeraar met dit soort zaken omgaat, staat duidelijk in de polisvoorwaarden omschreven.