Echtscheiding

Sommige verzekeraars sluiten echtscheiding volledig op hun rechtsbijstandverzekering uit. Andere dekken de gevolgen daarvan wel en er bestaat ook een tussenvorm: sommige rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (tot een in de polis genoemd maximumbedrag) voor gehuwden en samenwonenden de kosten van mediation bij echtscheiding. Met deze dekking wordt voor de verzekeringnemer en diens partner tezamen bemiddeling verleend bij het regelen van een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap.