Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wie rechtsbijstand nodig heeft maar deze niet kan betalen, heeft recht op financiële hulp. Dat heet gesubsidieerde rechtsbijstand. De gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

In de praktijk betaalt de raad een deel van de kosten van de advocaat of de mediator. Afhankelijk van het inkomen en/of vermogen, betaalt u wel een eigen bijdrage. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden. U komt niet voor gesubsidieerde rechtshulp in aanmerking als u belasting betaalt in box 3, want dat betekent dat u over voldoende eigen vermogen beschikt om de rechtshulp zelf te kunnen betalen.

Bij een rechtsbijstandverzekering speelt de hoogte van uw inkomen of van uw vermogen geen rol.