Arbeidsongeschiktheidspercentage

Wanneer u claimt op uw Woonlastenverzekering, beoordeelt een medisch adviseur de mate (ofwel percentage) van arbeidsongeschiktheid.

Bent u voor 100% arbeidsongeschikt dan betaalt de verzekeraar de verzekerde som onder aftrek van belasting. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan krijgt u een gedeelte van de verzekerde som onder aftrek van belasting.

De premie voor arbeidsongeschiktheid is ook fiscaal aftrekbaar.

Als u claimt op uw Woonlastenverzekering, beoordeelt arbeidsdeskundige de vertaling naar wat u nog voor werk kan doen en wat u daarmee kan verdienen. Daarvan wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage afgeleid. Een medisch adviseur bepaalt de mate (ofwel percentage) van arbeidsongeschiktheid.

Bij gangbare arbeid ligt de beoordeling volledig bij het UWV.

Bent u voor 100% arbeidsongeschikt dan betaalt de verzekeraar de verzekerde som onder aftrekt van belasting. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan ontvangt u een pro rata gedeelte van de verzekerde som ook onder aftrek van belasting.

Bij de meeste verzekeraars is het een optie om de premie fiscaal af te trekken en de uitkering belast te laten zijn. U kunt ook voor een onbelaste uitkering kiezen. Dan is de premie niet aftrekbaar.