Boeroepsarbeidsongeschiktheid, passende arbeid en gangbare arbeid

Bij een woonlastenverzekering kan je vaak kiezen uit 3 arbeidsongeschiktheidscriteria; beroepsarbeidsongeschiktheid, gangbare arbeid of passende arbeid. De keuze is van invloed op zowel de hoogte van de premie als wel van de hoogte van de uitkering en voor de vaststelling van arbeidsongeschiktheid.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Beroepsarbeidsongeschiktheid: Bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met uw huidige beroep. Uw opleiding en vroegere werkzaamheden worden niet bij de bepaling van arbeidsongeschiktheid meegenomen.

Voorbeeld
U bent adviseur en u raakt arbeidsongeschikt aan uw benen. U kunt niet meer met de auto erop uit, de verzekeraar mag dan wel bepalen dat u administratief werk binnen uw eigen onderneming gaat doen.

Passende arbeid
Passende arbeid: Bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld of u nog in staat bent om te werken. De verzekeraar mag u vragen om een vervangende functie binnen uw eigen/huidige bedrijf en daarbuiten te accepteren.

Voor deze variant is de premie lager dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid maar bij de uitkering wordt rekening gehouden met alternatief werk dat u nog kan verrichten.

De bepaling om een andere functie uit te voeren wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  • Uw krachten en bekwaamheden;
  • Uw opleiding en vroegere werkzaamheden;
  • Kan in redelijkheid van u verlangd worden andere beroepswerkzaamheden uit te voeren.

Gangbare arbeid
Gangbare arbeid: Bij de bepaling van (de mate van) arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met de arbeid die u nog kunt verrichten, ongeacht uw beroep en werkervaring. De verzekeraar kan u vragen om een vervangende functie buiten uw eigen/huidige bedrijf te accepteren.

Voor deze variant is de premie het laagst maar bij de uitkering wordt rekening gehouden met alternatief werk dat u nog kan verrichten in wat voor functie dan ook.

De arbeidsdeskundige (van het UWV) kijkt welke algemeen geaccepteerde arbeid u nog kan doen gezien uw krachten en bekwaamheden en wat u daarmee kan verdienen. De terugval in inkomen bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage.

De meeste verzekeraars bieden daarom de optie gangbare arbeid niet aan.