De fiscus en uw woonlastenverzekering

U hebt de keuze om het AO deel van uw woonlastenverzekering wel of niet fiscaal aftrekbaar te maken. Het WW deel is niet fiscaal aftrekbaar.

Als u kiest voor het aftrekbaar maken van de AO premie van de inkomstenbelasting dan zijn eventuele uitkeringen ook belast.

  • De verzekeraars zijn verplicht om loonheffing (inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) in te houden op periodieke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

De premie voor het werkloosheidsgedeelte is niet aftrekbaar.

  • De uitkering bij werkloosheid is altijd belastingvrij.

Voor meer informatie raadpleegt u dan ook de site van de belastingdienst.