Duur uitkering bij arbeidsongeschikheid

Uitkeringsduur
Als u arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een uitkering totdat:

  • de looptijd van uw verzekering is afgelopen;
  • u 65 wordt of bij bepaalde verzekeraars de beoogde pensioenleeftijd (maximaal 67 jaar);
  • u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent;
  • de einddatum van de dekking. Dit is de datum die op het polisblad staat;
  • op de datum waarop u komt te overlijden;
  • op de datum waarop u emigreert.

De uitkering stopt als u:

  • de verzekeraar met opzet verkeerde of onvolledige informatie heeft gegeven;
  • de premie niet betaalt;
  • (eerder) met pensioen gaat.