Duur uitkering bij werkloosheid

Uitkeringsduur  is zolang u een werkloosheidsuitkering van het UWV krijgt. Uw uitkering stopt in elk geval:

  • op de einddatum van de verzekering
  • zodra u 65 wordt
  • u volgens het UWV geen recht meer hebt op een uitkering
  • u niet meer werkloos bent;
  • als de dekking om een andere reden eindigt;
  • als de maximale uitkeringsduur per claim is verstreken. Dit is bijvoorbeeld bij BNPP Cardif 12 maanden of einde looptijd van het contract en bij Callas na 12 maanden..