Eigen risicotermijn bij arbeidsongeschiktheid

Eigen risicotermijn
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan hebt u altijd een eigen risicoperiode. Dit is de periode waarin u nog geen recht hebt op een uitkering. Verzekeraars maken in duur onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen.

  • Voor werknemers is de eigen risicoperiode vanaf 365 dagen. In het eerste jaar dat u ziek bent, betaalt uw werkgever uw salaris vaak volledig door. In het tweede jaar betaalt de werkgever meestal niet meer dan 70% van uw salaris.