Is een woonlastenverzekering voor een huiseigenaar nodig?

Heeft u eigenlijk wel een woonlastenverzekering nodig als u arbeidsongeschikt raakt of werkloos wordt?

  • Misschien heeft u wel voldoende eigen vermogen om dit risico op te vangen, kunt u besparen op uitgaven of kan uw partner (meer) gaan werken.
  • Soms bieden werkgevers al een (collectieve) verzekering aan of u bent al standaard verzekerd door uw werkgever.

Het is belangrijk dit eerst uit te zoeken anders betaalt u onnodig premie. De overheid heeft ook verschillende vangnetten voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid (WIA) en werkloosheid (WW).

Heeft u verder niets geregeld? Dan is uw inkomen al gauw 30% lager als u ziek wordt of uw baan verliest.

Voor de WIA en WW geldt een maximum loon. Het maximum loon is vastgesteld op eur. 51.417 per jaar. Indien u meer verdient ontvangt u over het meerdere geen uitkering. U kunt eenvoudig toetsen of u meer verdient dan het maximum loon. Als u uw bruto maandsalaris deelt door 21,75 is de uitkomst uw dagloon. Het maximale dagloon is eur. 197 per dag.

Kunt u desondanks de hypotheek niet meer opbrengen bij eventuele arbeidsongeschiktheid of werkloosheid? Dan is een woonlastenverzekering een optie.