Polis tussentijds beëindigen

De polis tegen premiebetaling kan tijdens de looptijd worden beëindigd als u, overeenkomstig de voorwaarden, op tijd en schriftelijk de polis opzegt. Meestal na 1 jaar maandelijks met een opzegtermijn van 1 maand.