Wat zijn mutatiekosten?

Wij hebben tijdens de looptijd van uw verzekering alleen werk als u daadwerkelijk iets wijzigt aan uw verzekering of persoonsgegevens. Daarom rekenen wij alleen dan mutatiekosten.

U betaalt mutatiekosten voor bijvoorbeeld het wijzigen van het verzekerd bedrag, de looptijd of van uw adresgegevens.

Omdat wij hoofdzakelijk via e-mail met u communiceren is het wijzigen van een e-mailadres gratis als u dat zelf via uw persoonlijk dossier regelt.