Kennis en ervaringstoets

Wij zijn bij execution only-dienstverlening, net als iedere andere financieel dienstverlener, wettelijk verplicht om een kennis- en ervaringstoets af te nemen. Daarom stellen wij u enkele vragen over uw financiële kennis van producten en uw ervaring daarmee. Uit deze toets kan blijken dat u niet genoeg kennis en ervaring heeft om de risico’s te overzien van het financiële product en/of van onze execution only-dienstverlening. Wij zullen u waarschuwen dat het verstandig is om advies in te winnen bij een financieel adviseur. Als u toch een aanvraag via ons wenst te doen dan vragen wij u dit expliciet aan ons kenbaar te maken