Starterslening

Voor bepaalde starters op de huizenmarkt is het mogelijk een Starterslening te verkrijgen bij uw gemeente.

Het voordeel is dat je een aanvullende renteloze hypotheek kunt krijgen. Er zijn wel voorwaarden verbonden en niet iedere gemeente doet mee. De voorwaarden zijn:

  • Minimumleeftijd 18 jaar Eerste koopwoning
  • Voor eigen bewoning
  • Koopsom woning maximaal €278.846,-
  • Hypotheekbedrag maximaal €290.000,-
  • De hypotheek dient gefinancierd te zijn met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Verder kunnen de exacte bedragen en voorwaarden iets verschillen per gemeente.

De gemeente waar je je wilt vestigen moet deelnemen aan de Starterslening. Vervolgens worden de Startersleningen verstrekt uit het door de gemeente, provincie en Rijksoverheid beschikbaar gestelde budget. Elke gemeente hanteert eigen voorwaarden welke starters en woningen onder de Starterslening vallen.

Ongeveer de helft van alle gemeenten verstrekt een Starterslening. Het precieze aantal deelnemende gemeenten, de beschikbare budgetten en de voorwaarden verschillen per week.