Wijze van betalen van de premie

De premie wordt door de verzekeraar of RISK Assuradeuren (de gevolmachtigde namens de verzekeraar) aan u gefactureerd en geïncasseerd middels een acceptgiro of automatische incasso.

De premie voor de meeste verzekeringen kan per jaar, half jaar, kwartaal of maand worden betaald. Voor betaling per halfjaar, kwartaal en maand wordt een termijntoeslag berekend. De meeste verzekeraars hanteren een minimaal termijnbedrag van € 25,-. Het incasseren van termijnbedragen gebeurt uitsluitend met automatische incasso.

De incasso stopt automatisch bij het opzeggen van de verzekering.