Bedenktijd op de verzekering

Geencentteveel.nl helpt u met het kiezen van de juiste verzekeringen. Als u toch niet tevreden bent met de verzekering die u heeft afgesloten,dan kunt u schadeverzekeringen binnen 14 dagen na ontvangst van de polis annuleren. Voor Uitvaart en Overlijdensrisicoverzekeringen geldt een termijn van 30 dagen.

Zonder opgaaf van reden
De periode van 14 of 30 dagen heet de ‘polisbedenktijd’. Binnen deze termijn kunt u de polis zonder opgaaf van reden beëindigen. U hoeft dan geen premie of kosten te betalen. De verzekering wordt dan als niet afgesloten beschouwd.

U dient de verzekering  schriftelijk op te zeggen en met de originele polisstukken aan ons te retourneren.

Na de polisbedenktijd
Als u de verzekering na de polisbedenktijd ontbindt, dan geldt de verzekering tot minimaal het einde van de afgesproken looptijd. U kunt dan opzeggen volgens de verzekeringsvoorwaarden.