Over geencentteveel.nl

Controleer altijd uw polisblad

Het is van belang dat u bij eerste afgifte goed controleert of de polis juist is. Dit voorkomt problemen als u eventueel later op de polis moet claimen.

Als u fouten ziet op uw polis, kunt u direct contact opnemen met Geencentteveel.nl en wij dragen zorg dat u een polis met uw correcte gegevens in uw bezit krijgt.