Schadeformulieren downloaden

Hier kunt u het betreffende schade-aangifteformulier downloaden.

Het formulier kunt u met kopieën schade-documenten (proces verbaal, bonnetjes, reparatiefacturen etc.) zenden naar:

Geencentteveel.nl
Dynamostraat 72 – 2 hoog
1014 BZ Amsterdam

Na ontvangst van uw schadeformulier wordt uw melding in behandeling genomen.
De afhandeling van de schade is gegarandeerd goed geregeld als u de verzekering bij ons heeft afgesloten.