Schade melden overige verzekeringen

Het is belangrijk dat de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht bij een schade. Uw schademelding kunt u per e-mail aan ons toezenden. Uw schademelding kunt u sturen naar de servicedesk van Geencentteveel.nl.

Schadeformulier en extra informatie

Belangrijk is om uw schadeformulier, proces verbaal, bonnetjes, reparatiefacturen, foto’s, etc. toevoegen aan uw schademelding. Hoe beter beeld de schadebehandelaar krijgt van uw schade situatie des te sneller kan hij/zij de schade behandelen.

U kunt het algemene schadeformulier of het aanrijdingsschadeformulier downloaden.

Voorbeeld schademelding email naar de servicedesk van Geencentteveel.nl

Geachte heer, mevrouw,

Via deze email wil ik graag een nieuwe schade melden voor mijn [Uw soort verzekering].

Mijn polisnummer: [Uw polisnummer]
Mijn gegevens:
[Uw adres]
[Uw postcode]
[Uw woonplaats]

Datum schade: [Datum schade]

Als bijlage heb ik meegezonden:
– algemene schadeformulier / aanrijdingsschadeformulier
– [Alle bijlagen zoals foto’s, bonnetjes etc.]

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]