Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten

Disclaimer

De door www.geencentteveel.nl verstrekte informatie is geen aanbod of beleggingsadvies.

Inhoud

De door Geencentteveel.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Verantwoordelijkheid

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Geencentteveel.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 van de Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Voor de meeste producten bouwt Geencentteveel.nl haar eigen rekenmodules op basis van gegevens die door de maatschappijen worden vrijgegeven. Wij houden de kwaliteit en betrouwbaarheid continue in de gaten maar wij geven geen garantie op premies vanwege programmeerfouten, of onjuist verstrekte gegevens.

Uw persoonlijke dossier

Tijdens de looptijd van een verzekering bij Geencentteveel.nl heeft u de mogelijkheid om online uw gegevens te wijzigen via het persoonlijke dossier. Wij streven er naar om de actualiteit van uw persoonlijke dossier bij te houden. Mocht het per abuis gebeuren dat uw persoonlijke of verzekeringsgegevens niet actueel zijn, dan worden hier geen rechten aan ontleend.