Afsluiten van een verzekering

Direct afsluiten
Een schadeverzekering kunt u bij Geencentteveel.nl direct afsluiten. Schadeverzekeringen zijn bijvoorbeeld een bromfietsverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering.

Als u na het vergelijken overgaat tot de aankoop van een verzekeringsproduct, ontvangt u per e-mail een dekkingsbevestiging.  Deze bevestiging geeft aan of u per direct bent verzekerd of op een tijdstip in de toekomst.

De overeenkomst wordt uitgevoerd door de verzekeraar rechtstreeks of door een gevolmachtigde (RISK Assuradeuren). U ontvangt binnen 48 uur een polis waarbij u het hebt recht om zonder kosten de overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren.

De premie wordt door de verzekeraar of de gevolmachtigde aan u gefactureerd middels een acceptgiro of automatische incasso.

De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar en is na een jaar maandelijks opzegbaar. Opzeggen kan alleen per post, fax of e-mail. De opzegging kunt u richten aan Comoditas.

Eerst een offerte aanvragen en daarna afsluiten
Voor een levensverzekering dient u eerst een offerte aan te vragen. Een levensverzekering is een overlijdensrisicoverzekering of een direct ingaande lijfrente.

Als u na het vergelijken overgaat tot het aanvragen van een offerte, ontvangt u de offerte per e-mail. In de offerte vindt u alle informatie met betrekking tot de verzekering.

Zodra u akkoord gaat met de offerte, kunt u het aanvraagformulier richten aan Geencentteveel.nl. Wij dragen zorg dat het aanvraagformulier bij de verzekeraar terecht komt. U ontvangt hier een bevestiging per e-mail van.

Bij totstandkoming van een verzekering, dus het moment dat u de polis in huis hebt, heeft u 30 dagen bedenktijd. In deze 30 dagen hebt u het recht de polis te annuleren zonder opgaaf van reden.

De premie wordt door de verzekeraar aan u gefactureerd middels een acceptgiro of geïncasseerd door middel van automatische incasso.

Klachten
Als u klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst kunt u deze schriftelijk bij ons indienen. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen een passende oplossing aan te bieden.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u zich wenden tot de onderstaande instituten: