Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Vergelijk, sluit af en verzeker aansprakelijkheid
Vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringen

Voordelen van een aansprakelijkheidsverzekering bij Geencentteveel.nl

 • Overzichtelijk

  Na het invullen van uw gegevens ziet u direct een overzicht van de premie en polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van meerdere verzekeraars.

 • 100% onafhankelijk

  Sinds onze oprichting in 1999 heeft geen bank of verzekeraar een belang in Geencentteveel.nl gehad.

 • Niet tevreden?

  Je hebt 14 dagen bedenktijd om de verzekering te annuleren nadat je de polis hebt ontvangen.

Een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is verstandig

Wij zien de aansprakelijkheidsverzekering als een onmisbare verzekering, daarom bieden wij ook een vergelijking van de aansprakelijkheidsverzekering aan. Je bent echter niet wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is bijvoorbeeld wel het geval bij een autoverzekering of motorverzekering als je in het bezit van een auto of motor bent.

De aansprakelijkheidsverzekering is een relatief goedkopere verzekering en je sluit er ook een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid mee af. Ook is de aansprakelijkheidsverzekering goed betaalbaar, de premie is vaak maar een paar euro per maand en je bent verzekerd jezelf voor een bedrag van 1,25 miljoen of meer.

Een AVP is voor iedereen

Een AVP verzekering is een “must” voor:

 • meerderjarige alleenstaande met of zonder kinderen
 • een gezin met of zonder kinderen

Meerderjarige ongehuwde kinderen zijn meeverzekerd als ze thuis wonen of buitenshuis wonen in verband met studie. Minderjarige kinderen zijn altijd meeverzekerd, ook als ze niet thuis wonen.

Sommige verzekeraars rekenen ook logés en inwonende ouders, schoonouders en grootouders voor deze verzekering tot je gezin.

Je gezin en je huisdieren dekking op je aansprakelijkheidsverzekering

Je kunt de dekking van je aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden voor je gezin. Met de zogeheten gezinsdekking verzeker je jouw gezinsleden als zij schade aan derden veroorzaken. Ook kan je gebruik maken van je aansprakelijkheidsverzekering als je hond of kat schade aan een ander veroorzaakt.

Niet vergeten: Als je een zoontje of dochtertje krijgt is het belangrijk dat je de verzekeraar op de hoogte stelt van de geboorte van je kind. De meeste verzekeraars dekking kinderen tot 14 jaar automatisch op je aansprakelijkheidsverzekering mee als je een gezinspolis hebt afgesloten.

Ook bij de aansprakelijkheidsverzekering heb je te maken met eigen risico

Bij het claimen van schade op je aansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk om rekening te houden met een eigen risico. Het eigen risico is een vastgesteld bedrag dat in mindering wordt gebracht van het bedrag dat de verzekeraar vergoedt voor de door jou geclaimde schade. Het eigen risico lees je terug in de polisvoorwaarden van jouw aansprakelijkheidsverzekering.

In onze vergelijking geven wij in een overzicht weer of de verzekeraar van jouw keuze een eigen risico rekent als je gebruik wilt maken van je aansprakelijkheidsverzekering.

5 situaties wat niet door je aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt

In de volgende 5 situaties is het niet mogelijk om de schade op je aansprakelijkheidsverzekering te verhalen:

 • Schade dat je opzettelijk hebt veroorzaakt zoals vandalisme, maar ook schade dat je onder invloed van alcohol of drugs hebt veroorzaakt;
 • Schade dat je door seksueel misbuik hebt veroorzaakt;
 • Schade aan spullen van iemand die op je aansprakelijkheidsverzekering is meeverzekerd (bijvoorbeeld je partner of je kind;
 • Schade aan motorrijtuigen (auto, motor en scooter), caravans, vaar- en luchtvaarttuigen. Deze voer- en vaartuigen hebben een eigen verzekering nodig;
 • Als je in groepsverband schade veroorzaakt

Je aansprakelijkheidsverzekering opzeggen en opnieuw afsluiten

Als je al een aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten maar je komt een goedkopere of betere aansprakelijkheidsverzekering tegen, dan is het opzeggen van je oude aansprakelijkheidsverzekering zo gebeurd. Als je al klant van Geencentteveel.nl bent, dan zeg je de oude aansprakelijkheidsverzekering gemakkelijk op. Als je nog geen klant van Geencentteveel.nl bent, dan moet je de aansprakelijkheidsverzekering bij je huidige tussenpersoon of verzekeraar opzeggen.

Gooi je oude schoenen niet weg, voordat je nieuwe hebt. Dit is ook van toepassing voor een aansprakelijkheidsverzekering. Sluit dus eerst een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering af alvorens je de oude opzegt.

Onze service voor jouw aansprakelijkheidsverzekering

Voor de aansprakelijkheidsverzekering treden wij op als intermediair en verzorgen wij je polis. Tijdens de looptijd van je aansprakelijkheidsverzekering kan je bij ons terecht voor vragen, wijzigingen en schademeldingen.

Neem voor vragen over de aansprakelijkheidsverzekering gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering

Wat is er verzekerd?

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet met zoveel woorden in de polis is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschade (veroorzaakt door bijvoorbeeld een olietank, of asbest) zijn gedekt, voor zover u voor die schade aansprakelijk bent.

 • de schade wordt toegebracht door uw dieren of door (on)roerende zaken die u bezit.
 • bij een gezinsaansprakelijkheidsverzekering de schade die uw partner of een van uw kinderen aan anderen toebrengt.
 • letselschade die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt.
 • de kosten in verband met niet-terechte aanspraken (iemand stelt je ten onrechte aansprakelijk). De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en ook neemt hij daarmee alle rompslomp uit handen.
Wat is niet of beperkt verzekerd?

Het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt is niet verzekerd. Daarvoor heeft u een (wettelijk verplichte) WA-verzekering nodig. Ander motorisch voortbewogen materieel kan wel binnen de dekking van de AVP vallen.

Pure opzet (het oogmerk om schade toe te brengen of de zekerheid dat die zou ontstaan) is uitgesloten.

Is vrijwilligerswerk verzekerd?

Een professionele vrijwilligersorganisatie zal een op grond van een risico-inventarisatie de juiste verzekeringen hebben afgesloten voor de bij haar aangesloten vrijwilligers. Toch is het belangrijk dat je weet welke maatregelen uw organisatie heeft genomen. Informeer voor aansprakelijkheid bij je organisatie.

Welke bedragen zijn er te verzekeren?

De kosten van aansprakelijkheid kunnen fors zijn. Daarom bieden de verzekeraars u de mogelijkheid om een bedrag te kiezen om te verzekeren voor uw situatie.

De volgende keuze heeft u voor het verzekerde bedrag:

 • €500.000,-
 • €1.000.000,-
 • €1.500.000,-
 • €2.000.000,-
 • €2.500.000,-
Wat is jagersrisico?

Jagers kunnen jagersrisico meeverzekeren zodat zij ook tijdens de uitoefening van de jacht zijn verzekerd. Hierdoor wordt aansprakelijkheidsstelling bij schade aan derden gedekt.