Medische acceptatie

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Als je een AOV afsluit, wil de verzekeraar weten hoe gezond je bent. De verzekeraar vraagt je om een gezondheidsverklaring in te vullen.

Wat moet je vermelden?

Als je een aandoening, ziekte, gebrek heeft dan moet u dat altijd op de gezondheidsverklaring invullen. Ook al is het lang geleden. Het kan belangrijk zijn voor de beoordeling van je aanvraag. Het is dus van groot belang om alle vragen volledig en eerlijk te beantwoorden. Je bent dat ook verplicht (mededelingsplicht). Je voorkomt hiermee dat de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid lager of in het geheel niet uitkeert.

Welke rechten heb je bij de medische beoordeling?

Je hebt het recht om als eerste te horen wat de uitkomst is van de medische beoordeling. Dit heet het ‘recht op eerste kennisneming’. Je dient dit recht bij je aanvraag te vermelden. Ook mag je van het blokkeringsrecht gebruikmaken. Hiermee verbied je de keuringsarts het medische rapport aan de verzekeraar door te sturen. Op deze manier voorkom je een afwijzing van je aanvraag. Je kan dan de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Dit is essentieel, omdat je bij het aanvragen van andere verzekeringen in de problemen kunt komen. Want verzekeraars vragen altijd of je ooit bent afgewezen voor een verzekering. Die vraag moet je eerlijk beantwoorden. Als je een keer bent afgewezen dan is de kans groot dat een andere verzekeraar je ook afwijst.

Wie kan de medische informatie inzien?

Alle informatie over je gezondheid is vertrouwelijk. Alleen de geneeskundig adviseur en de medewerkers van de medische dienst mogen je informatie zien. De verzekeraars hebben hier gezamenlijk een “gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen” voor opgesteld. Lees meer informatie over de gedragscode verwerking persoonsgegevens door financiële instellingen.

Je bent het niet eens met de beoordeling van de medische adviseur.

Ben je het niet eens met je medische beoordeling? Dan mag je de medisch adviseur vragen om zijn beslissing te motiveren. Als je je niet kunt vinden in zijn motivatie, kun je bezwaar aantekenen. Kom je er met de verzekeraar niet uit? Leg dan je geschil voor aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID).

Hoe gaat Datishetverschil.nl om met vertrouwelijke medische informatie?

Datishetverschil.nl zendt alle medische informatie van relaties direct, zonder inhoudelijke beoordeling, door naar de verzekeraar. Ontvangen medische vragen van de verzekeraar sturen wij u direct door per e-mail. Datishetverschil.nl kan inhoudelijk geen informatie geven over de medische acceptatie. In dat geval ontvangt u bericht van de verzekeraar.