Passsende arbeid

Bij passende arbeid kan de de verzekeraar je verplichten om een vervangende functie buiten je eigen bedrijf te accepteren in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De bepaling om een andere functie uit te voeren wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

  • Je krachten en bekwaamheden;
  • Je opleiding en vroegere werkzaamheden;
  • Kan in redelijkheid van je verlangd worden andere beroepswerkzaamheden uit te voeren.

Voorbeeld
Je bent adviseur en je hebt vroeger ervaring opgedaan als administratief medewerker. Je raakt arbeidsongeschikt voor 40% en je kunt geen auto meer rijden voor je werkzaamheden als adviseur. De verzekeraar kan je dan verplicht stellen om bij een kantoor in de buurt administratieve werkzaamheden te gaan uitvoeren. Het bedrag waarover je inkomensverlies lijdt wordt door de verzekeraar uitgekeerd.