Autoverzekering

Wat is het

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit, een Wam-verzekering (ook wel WA verzekering) af te sluiten. Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verzekering dekt de schade die u met uw motorrijtuig aan anderen veroorzaakt en standaard van kracht is in heel Europa.

De schade lijdende partij heeft het recht rechtstreeks bij uw verzekeraar voor de schade aan te kloppen.