Eigen risico autoverzekering

Het eigen risico op een autoverzekering zijn de kosten die bij schade voor eigen rekening worden genomen. Het eigen risico geldt uitsluitend voor casco-schade aan je eigen auto, dus alleen bij de dekkingsvarianten WA + Beperkt Casco (ook wel WA plus genoemd) en WA + Volledig Casco (ook wel All risks dekking genoemd). De WA-verzekering kent geen eigen risico.

Is het eigen risico op je autoverzekering bij elke verzekeraar gelijk

Het eigen risico op je autoverzekering kent geen standaard bedrag zoals bij de zorgverzekering het geval is. Elke verzekeraar hanteert een variërende eigen risico, dit bedrag varieert tussen de € 0,- en de € 150,- per schadegeval.

Het eigen risico op je autoverzekering geldt per schadegeval

Als je onverhoopt een tweede, derde of vierde schadegeval bij dezelfde verzekeraar claimt, dan moet je het eigen risico opnieuw betalen. Het eigen risico geldt namelijk per schadegeval. Bekijk de details van elke autoverzekering om direct te zien hoe hoog het eigen risico van een bepaalde verzekeraar is.

Het bedrag dat het eigen risico bij schade overschrijdt, krijg je door de verzekeraar uitgekeerd.

Hoe werkt het eigen risico in de praktijk? Een rekensom

Je rijd schade met je auto door je eigen schuld. De opgelopen schade aan je auto is € 100,- en je hebt een eigen risico van € 150,- op je autoverzekering. In dit geval keert de verzekeraar geen vergoeding uit. Heb je echter schade opgelopen van € 400,-, dan zal de verzekeraar € 250,- (€ 400,- minus € 150,-) uitkeren.

Waarom jongere bestuurders vaak een hoger eigen risico krijgen

Sommige verzekeraars kennen een hoger eigen risico toe aan jongere bestuurders van een auto, Volgens de statistieken rijden jongere bestuurders vaker schade. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden als jij je auto wel eens of regelmatig aan je kinder(en) uitleent. Meestal ligt de grens van een hogere eigen risico op de 23-jarige leeftijd. Wij raden aan om bij je verzekeraar na te gaan of zij een hoger eigen risico voor jongere bestuurders hanteren.