Als u de premie niet tijdig betaald

Als de verzekeringspremie niet tijdig kan worden geïncasseerd of niet tijdig wordt voldaan, dan kan dit tot het opschorten van de dekking op de polis leiden.

Consequenties opschorten dekking bij motorvoertuigen.
Bij motorvoertuigen wordt de dekking opgeschort als de premie niet binnen 30 dagen na de premievervaldatum in het bezit is van de verzekeraar.

De opschorting van de dekking vindt met terugwerkende kracht plaats per premievervaldag. Uw voertuig wordt per die datum afgemeld bij het RDW als zijnde niet verzekerd. Omdat het RDW frequent controleert of u aan de wettelijke verzekeringsplicht voldoet, is de kans groot dat u een boete krijgt. Deze boete is minimaal € 330,-.

Als uw polis nog niet door de verzekeraar is geroyeerd wegens wanbetaling, wordt de polis 1 dag na ontvangst van uw betaling in kracht hersteld met als ingangsdatum -ontvangst van uw betaling plus 1 werkdag- en uw voertuig weer als verzekerd aangemeld bij de RDW.

Polis wordt geroyeerd
Als de premie na herhaald verzoek niet wordt voldaan dan wordt de polis geroyeerd.

In zo’n geval kan dat problemen opleveren bij het aanvragen van een nieuwe en of andere verzekering bij dezelfde of een andere verzekeraar. U kunt hierdoor mogelijk niet meer uw auto verzekeren, een motorverzekering afsluiten of een scooter verzekeren.

Dit komt omdat u te maken heeft gehad met een verzekeraar die de polis heeft geroyeerd wegens wanbetaling. In alle gevallen blijft de verzekeraar recht houden op de premie vermeerdert met eventuele kosten.

Als u de premie niet tijdig kunt betalen
Mocht u zien aankomen dat u de verzekeringspremie van een bepaalde periode niet kan voldoen, raden wij u aan om met ons in contact te treden.

Wij kunnen de situatie dan overleggen met de verzekeraar en bekijken of er een tijdelijke oplossing mogelijk is.