Overige verzekeringen opzeggen

Wanneer kunt u uw verzekering opzeggen?

Vanaf 1 januari 2010 is een looptijd van één jaar het uitgangspunt voor schadeverzekeringen. De eenjarige contracten die na één jaar worden verlengd, zijn na dat eerste jaar dagelijks opzegbaar met inachtneming van een maand opzegtermijn.
Indien u uw verzekering heeft afgesloten voor 1 januari 2010 met een contractduur van meer dan 1 jaar dan is uw verzekering opzegbaar op de contactvervaldatum.

Een verzekering is per direct opzegbaar indien voor het verzekerde voertuig een vrijwaringsbewijs, vernietigingsbewijs of schorsingsbewijs wordt meegeleverd.

Uw verzekering opzeggen

U kunt uw verzekering opzeggen via het onderstaande formulier. U ontvangt per email een bevestiging van de opzegging.

Verzekeringsnemer
Verzekering

Opzegging
Datum kan niet in het verleden liggen