Opzeggen bij aanpassing van de voorwaarden of bij premieverhoging

Heeft de verzekeraar de premie verhoogd of de polisvoorwaarden gewijzigd in negatieve zin, dan heeft u 30 dagen de tijd na de contractvervaldatum om uw polis op te zeggen. Uw polis kan dan kosteloos beëindigd worden per contractvervaldatum of met een opzegtermijn van een maand met royementskosten.
Let op: Bij motorvoertuigen met een kenteken is het belangrijk dat de verzekering naadloos overgaat op een andere verzekering in verband met de verzekeringsplicht.
Let op: u kunt uw verzekering niet opzeggen wanneer de premieverhoging het gevolg is van een schade of een wijziging. Het dient te gaan om een verhoging of wijziging dat geldt voor iedereen die dezelfde verzekering heeft afgesloten bij deze verzekeraar.