U heeft een RDW brief ontvangen

U heeft van de RDW een brief ontvangen dat u niet verzekerd bent voor bijvoorbeeld uw autoverzekering, motorverzekering of scooterverzekering.

De reden kan zijn:

  • U heeft een nieuwe verzekering aangevraagd en de polis is nog niet afgegeven;
  • U heeft de premie niet tijdig betaald. De dekking werd opgeschort overeenkomstig de polisvoorwaarden omdat de premie niet is betaald.

De verzekeraar zal alleen een Art. 34 WAM verklaring afgeven als:

  • U geen betalingsachterstand heeft van de premie;
  • De dekking niet is opgeschort, overeenkomstig de polisvoorwaarden, wegens betalingsachterstand
  • Bij een nieuwe aanvraag de constateringsdatum niet voor de ingangsdatum van de aanvraag van de polis ligt.

Als u kunt aantonen dat u geen betalingsachterstand en tijdig betaald heeft en de geïncasseerde premie niet werd teruggeboekt (gestorneerd) dan vragen wij u ons het onderstaande te sturen:

  • Een kopie van de RDW brief;
  • Een kopie van het betaalbewijs.
  • Voor nieuwe verzekeringen verzoeken wij u ons alleen de kopie van de RDW brief te sturen

De documenten kunt u gescand per e-mail sturen naar info@geencentteveel.nl.

Wij zullen dan uw verzoek voor het afgeven van een Art. 34 WAM verklaring ter beoordeling doorzenden naar de verzekeraar.