Schade door aanrijding

Vul samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier in. Je stuurt het formulier naar je tussenpersoon of verzekeraar. Zij zullen de schade verder afwikkelen. Als het een beperkte schade is zal de verzekeraar je melden dat je bromfiets kan laten repareren. Is schade omvangrijk dan zal de verzekeraar opdracht geven aan een expert om de schade vast te stellen.

Het is belangrijk dat de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de aanrijding. Dit kunt u zelf online bij uw persoonlijk dossier regelen. Uw schademelding wordt online direct verwerkt en ter beoordeling aan de schadebehandelaar van de verzekeraar aangeboden. Daarnaast ontvangt u direct een bevestiging van uw schademelding per e-mail.

Bij schade door aanrijding adviseren wij u om altijd foto’s te maken, de politie te bellen en de contactgegevens van eventuele getuigen te noteren.

Ook voor het online melden van een schade dient u altijd een schadeformulier mee te sturen. U kunt het algemene schadeformulier of het aanrijdingsschadeformulier downloaden.