Bromfiets is gestolen

Het is belangrijk dat de verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van diefstal van het voertuig. Dit kunt u zelf online in mijn account melden. Uw schademelding wordt online direct verwerkt en ter beoordeling aan de schadebehandelaar van de verzekeraar aangeboden. U ontvangt direct een bevestiging van uw schademelding per e-mail.

Bij diefstal van uw bromfiets dient u zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie.

Bent u alleen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA)?

Als u een WA dekking heeft dan valt diefstal van uw voertuig niet onder de dekking. U dient wel via mijn account de verzekering op te zeggen of tijdelijk te schorsen zodat u geen premie meer hoeft te betalen voor de verzekering.

Indien u diefstal dekking heeft

Als u een WA + diefstal dekking of een WA + All risks dekking heeft, dient u een algemene schadeformulier in te vullen en met een kopie van de politie-aangifte zo snel mogelijk aan ons op te sturen.
Dit kunt u online doen via mijn account. Het schadeformulier en aangifte sturen wij daarna door naar uw verzekeraar. U ontvangt direct een bevestiging van uw schademelding per e-mail.

4 weken wachttijd

Bij diefstal van uw brommer hanteren de verzekeraars een wachttijd van 4 weken. In veel gevallen wordt de bromfiets binnen deze termijn teruggevonden. Als uw bromfiets niet binnen 4 weken wordt teruggevonden, keert de verzekeraar de schade conform de polisvoorwaarden aan u uit.

Dekking op de inboedelverzekering

Wat minder bekend is dat gestolen bromfietsen of scooters in sommige gevallen ook gedekt zijn op de inboedelverzekering. Voorwaarde is dat de brommer of scooter gestolen is uit de woning of daarbij behorende schuurtje of box (box in flat is altijd uitgesloten). Buiten de eigen woning, ook in de eigen tuin, is er geen dekking op de inboedelverzekering.
Indien er sprake is van dekking op een inboedelverzekering, krijg je een uitkering op basis van dagwaarde van de gestolen brommer of scooter. De dagwaarde wordt meestal vastgesteld door een expert.