U gaat weer gebruik maken van uw motorvoertuig

U bent van plan om met uw motorvoertuig weer van de openbare weg gebruik te maken na schorsing van het kenteken.

U regelt dat in 2 stappen:

Stap 1. Het opheffen van de schorsing van het kenteken bij de RDW
Het opheffen van de kentekenschorsing, kunt u online via www.RDW.nl of via het het postkantoor/TNT-postkantoor of een aantal RDW-balies aanvragen.

Stap 2 Het opheffen van de schorsing van uw WA motorvoertuigverzekering
Na opheffing van de kentekenschorsing geldt weer de WA verzekeringsplicht. Het activeren van de verzekering regelt u met ons door uw verzekering te activeren naar uw persoonlijke dossier te gaan en de verzekering te activeren.

Verschillende motorvoertuigverzekeringen zoals de bromfietsverzekering, motorverzekering en scooterverzekering zijn van toepassing.

Let op!
De schorsing is maximaal één jaar van kracht. Na deze periode gaat de verzekeringsplicht weer in.