Onze “niet tevreden” garantie

Geencentteveel.nl helpt je met het kiezen van de juiste verzekeringen. Als je toch niet tevreden bent met de verzekering, kun je deze binnen 14 dagen na ontvangst van de polis annuleren.

Zonder opgaaf van reden
De periode van 14 dagen heet de ‘polisbedenktijd’. Binnen deze termijn kun je de polis zonder opgaaf van reden beëindigen. Je hoeft dan geen premie of kosten te betalen. De verzekering wordt dan als niet afgesloten beschouwd.

Je kunt de verzekering schriftelijk, per faxbericht of per e-mail ontbinden. Geef je hierbij duidelijk aan om welke verzekering het gaat en vermeld het verzekeringsnummer. Vermeld ook de naam van de verzekerde persoon.

Na de polisbedenktijd
Als je de verzekering na de polisbedenktijd ontbindt, dan geldt de verzekering tot minimaal het einde van de afgesproken looptijd. Je kunt dan opzeggen volgens de verzekeringsvoorwaarden.