Simpel afsluiten

Als je na het vergelijken overgaat tot het afsluiten van de verzekering, ontvang je per e-mail een dekkingsbevestiging. Deze bevestiging geeft aan of je per direct bent verzekerd of op een tijdstip in de toekomst.

De overeenkomst wordt uitgevoerd door de verzekeraar rechtstreeks of door RISK Assuradeuren, een door de verzekeraar gevolmachtigde. Je ontvang de polis waarbij je het recht heeft de overeenkomst binnen 14 dagen te annuleren.

De premie wordt door de verzekeraar of de gevolmachtigde aan jou gefactureerd middels een acceptgiro of geïncasseerd door middel van automatische incasso.