Premiebetaling

De premie voor een verzekering kan per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand worden betaald. Voor betaling per halfjaar, kwartaal en maand wordt meestal een termijntoeslag berekend. De meeste verzekeraars hanteren een minimaal termijnbedrag van €25,-. Het incasseren van termijnbedragen gebeurt uitsluitend met automatische incasso.

De automatische incasso stopt automatisch bij het opzeggen van de verzekering.

U betaalt de premie altijd vooruit. Kosten en assurantiebelasting zijn hierbij inbegrepen.

Het is belangrijk de premie tijdig te voldoen. Als de premie niet is betaalt, vervalt de dekking of wordt de polis geroyeerd. De verzekeraar blijft in alle gevallen recht houden op de achterstallige premie. Alle bijkomende kosten van inning komen voor rekening van de verzekerde.

Bij gekentekende motorvoertuigen loopt u daarnaast nog kans op een boete, omdat uw voertuig niet meer verzekerd is.