Eigen risico motorverzekering

Het eigen risicobij een motorverzekering is een bedrag dat je als verzekerde zelf moet betalen in geval van het uitkeren van een schade. De hoogte van dit bedrag staat vooraf in de polisvoorwaarden van de verzekeraar vastgelegd.

Het restbedrag dat, na het aftrekken van het eigen risico, overblijft, is het schadebedrag dat de verzekeraar zal uitkeren.

Hoe hoog is het eigen risico bij een motorverzekering?

Lang niet alle verzekeraars hebben een vaste eigen risico voor de motorverzekering in hun polisvoorwaarden verwerkt. Meestal is dat dan terug te zien in de hoogte van de premie. Verzekeraars met een lage, vaste eigen risico of helemaal geen eigen risico zijn vaak duurder en andersom.

Een tip ons is om altijd het eigen risico in de polisvoorwaarden van de motorverzekering van je keuze te checken. Dat doe je door de polisvoorwaarden te openen (deze zijn terug te vinden in het detailscherm van onze vergelijking) en vervolgens te zoeken (ctrl+f tegelijk indrukken) op het woord ‘eigen risico’. Je wordt automatisch naar het gedeelte gestuurd waar de hoogte van het eigen risico staat beschreven.

Het eigen risico zie je ook terug bij andere verzekeringen, zoals de autoverzekering of scooterverzekering.

Het eigen risico en de hoogte van de premie

Bepaalde verzekeraars geven je keuzevrijheid voor het bepalen van de hoogte van het eigen risico. Als je een hogere eigen risico kiest, dan betaal je een lagere premie en vice versa.

In onze vergelijking van de motorverzekering zie je in het detailscherm per verzekeraar of zij met een eigen risico werken en wat de hoogte van dat eigen risico is.