Polisvoorwaarden

Een motorverzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad met bijbehorende polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis leest u heel precies:

  • de premie;
  • eigen risico’s;
  • de verzekerde risico’s;
  • de uitsluitingen daarop;
  • uw rechten en plichten;
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Daarom raden wij u aan om de polis zorgvuldig door te lezen.