Sistercar clausule

Volgens de WAM is schade geleden door de bestuurder van het schadeveroorzakende motorrijtuig een toegestane uitsluiting. Daardoor zou ook schade, veroorzaakt door de verzekerde aan zijn tweede auto, ook uitgesloten zijn.

Door opname van de sistercar clausule of sistershipclausule wordt ook schade door schuld van eigenaar-bestuurder toegebracht aan een ander motorrijtuig van de verzekeringnemer gedekt.