Voorlopige dekking

Afhankelijk van uw aanvraag en de beantwoording van de slotvragen kunt u een voorlopige dekking krijgen. Dat betekent dan nog niet dat u definitief als verzekerde bent geaccepteerd.

Wel bent u dan in principe verzekerd voor eventuele schade totdat uw verzekering definitief is of toch afgewezen wordt.

De voorlopige dekking kan door de verzekeraar ook weer ingetrokken worden, bijvoorbeeld als blijkt dat er bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn opgegeven of als er zaken die van belang zijn voor de verzekering, zijn verzwegen. In dat geval zal de verzekeraar de schade die is ontstaan in de periode van de voorlopige dekking in de meeste gevallen niet vergoeden.