Om je beter van dienst te zijn maken wij gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid - sluiten

Wel verzekerd

De polis werkt volgens het beginsel dat alles gedekt is, wat niet met zoveel woorden in de polis is uitgesloten. Dat betekent ook dat er sprake is van een werelddekking. Maar: ook (geleidelijke) milieuschade (veroorzaakt door bijvoorbeeld een olietank, of asbest) zijn gedekt, voor zover u voor die schade aansprakelijk bent.

  • de schade wordt toegebracht door uw dieren of door (on)roerende zaken die u bezit.
  • bij een gezinsaansprakelijkheidsverzekering de schade die uw partner of een van uw kinderen aan anderen toebrengt.
  • letselschade die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt.
  • de kosten in verband met niet-terechte aanspraken (iemand stelt je ten onrechte aansprakelijk). De verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en ook neemt hij daarmee alle rompslomp uit handen.