Alles over de RDW en je verzekering

De RDW heeft de onderstaande taken:

  • het registreren en uitgeven van kentekenbewijzen
  • het registreren dat je bromfiets verzekerd is
  • het controleren of je bromfiets verzekerd is
  • het opleggen van boetes bij overtredingen
  • het registreren van schoringen en sloop van bromfietsen

Bij een nieuwe verzekering meldt de verzekeraar je voertuig als verzekerd aan bij het RDW. Als je de verzekering opzegt, wordt de bromfiets door de verzekeraar afgemeld als verzekerd. De verzekeraar meldt je bromfiets ook af als verzekerd als je de premie niet tijdig betaalt.

De boete voor het niet verzekerd zijn van je bromfiets bedraagt ca. €350,- per overtreding.

Het kenteken op naam zetten

Als u een bromfiets heeft gekocht dient het kenteken op uw naam te worden gezet. U doet dat bij een Kentekenloket. Zodra het kenteken op uw naam staat bent u wettelijk verplicht uw bromfiets te verzekeren. De minimale verzekering is Wettelijke aansprakelijkheid. Dit is de verzekering die de schade dekt die u met uw voertuig aan anderen toe brengt.

Bij verkoop van de bromfiets dient de tenaamstelling van het kenteken bij de RDW te worden overgezet op de nieuwe eigenaar, anders blijf je aansprakelijk voor de bromfiets en heb je verzekeringsplicht. Je ontvangt hiervan een vrijwaringsbewijs.

Hoe moet ik mijn bromfietsverzekering beëindigen?

Dit word niet door de RDW gedaan. Je kunt je bromfietsverzekering tussentijds stopzetten of beëindigen door een scan of foto van het vrijwaringsbewijs via je persoonlijk dossier naar ons te sturen. De directe link naar je dossier ontvangt je per e-mail. De verzekering wordt meestal beëindigd per datum van verkoop of geschorst per datum schorsing RDW.

Als je de verzekering wenst te beëindigen zonder vrijwaring dan dient de polis minimaal 1 jaar te hebben gelopen. Je kunt de verzekering na het eerste jaar direct beëindigen. Je dient wel rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand.

Je gebruikt de bromfiets voor langere tijd niet

Ik gebruik mijn bromfiets niet, moet ik die dan evengoed blijven verzekeren?
Ja, voor een bromfiets geldt een verzekeringsplicht. Ook als je de bromfiets niet gebruikt moet deze verzekerd zijn. Gebruik je bromfiets voor een langere tijd niet, dan kun je het kenteken schorsen. Dat doe je online bij een Kentekenloket.

De maximale schorsingsperiode is één jaar Na beëindiging van deze periode of wanneer je de bromfiets weer gaat gebruiken, gaat de verzekeringsplicht in en dien je de schorsing online bij de RDW of op op een PostNL kentekenloket ongedaan te maken. Let op dat je je verzekering hierover informeert.

Als je je bromfiets langer wil schorsen, dan moet je voor afloop van de eerste schorsingsperiode een verlenging aanvragen. Dat doe je op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Hoe moet ik mijn bromfietsverzekering schorsen?
Dit wordt niet door de RDW gedaan. Je kunt je bromfietsverzekering, ook wel scooterverzekering, tussentijds schorsen of beëindigen door een scan of foto van het schorsingsbewijs naar ons te sturen via je persoonlijk dossier. De directe link naar je dossier ontvangt je per e-mail. De verzekering wordt beëindigd per datum van verkoop of geschorst per datum schorsing RDW.

Wat moet je doen bij diefstal

Je doet aangifte van diefstal. De politie maakt een proces verbaal op. Meestal melden zij bij de RDW dat je bromfiets is gestolen.
Het proces verbaal stuur je naar de verzekeraar om de verzekering te schorsen.
Let op: dat je bij het terugvinden van de bromfiets ons informeert om de verzekering weer in kracht te herstellen, zodat de verzekeraar een melding kan doen bij de RDW.

Je bromfiets is defect en wordt gesloopt

Het slopen van je bromfiets dient door een RDW erkend sloopbedrijft te worden verzorgd. Van de sloper ontvangt je een sloop/vrijwaringsbewijs.
Voor bromfietsen is het ook toegestaan dat je de bromfiets zelf sloopt. In dat geval dient je zelf de vrijwaring met de RDW te regelen.

Vrijwaringsbewijs

Als je je bromfiets verkoopt, dien je er voor te zorgen dat de koper de bromfiets op zijn naam overschrijft. Gebeurt dat niet, dan blijf je aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen en eventuele bekeuringen.

Het overschrijven van het kentekenbewijs kan bij een Kentekenloket. Je ontvangt een vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat je niet meer in het bezit bent van het voertuig en wordt eenmalig verstrekt.

Je hebt een RDW brief ontvangen

Je ontving van de RDW een brief dat de bromfiets niet verzekerd is.

De reden dat je een RDW brief krijgt, kan zijn:

  • Je hebt een nieuwe verzekering aangevraagd en de polis is nog niet afgegeven;
  • Je hebt het kenteken op je naam staan maar nog geen verzekering afgesloten;
  • Je hebt de premie voor je lopende verzekering niet tijdig betaald. De dekking werd opgeschort overeenkomstig de polisvoorwaarden wegens betalingsachterstand.

Art. 35 WAM verklaring

Naar aanleiding van de RDW brief kan de verzekeraar een Art 34 WAM verklaring afgeven. Dit is de verklaring van de verzekeraar dat je op het moment van constatering door de RDW wel verzekerd was.

De verzekeraar zal alleen een Art. 34 WAM verklaring afgeven als:

De dekking niet is opgeschort, overeenkomstig de polisvoorwaarden, wegens betalingsachterstand.
Als je kunt aantonen dat je tijdig hebt betaald (geen betalingsachterstand hebt en de geïncasseerde premie niet werd teruggeboekt of gestorneerd) of het betreft een nieuwe aanvraag.