Verhaalservice

Met de verhaalservice (ook wel verhaalsrechtsbijstandverzekering) ben je verzekerd voor het verhalen van materiële schade als je bijvoorbeeld wordt aangereden.

Als je geen rechtsbijstandverzekering heeft met verkeersdekking dan is het aan te bevelen deze aanvullende dekking af te sluiten, zodat je niet zelf je schade hoeft te verhalen die door een derde is toegebracht. Het verhalen van schade is over het algemeen specialistenwerk.

37,8% van onze klanten breiden hun dekking met verhaalservice uit.